Home

 

UWAGA: W dniu 10 listopada 2014 Biuro INER będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy!

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody Profesora Rötzera został zarejestrowany w Warszawie jako stowarzyszenie w roku 1993. Inicjatywę tę podjęły osoby przeszkolone w Polsce w latach 1992-1993 przez pierwszego na świecie twórcę nowoczesnej naturalnej metody rozpoznawania płodności – Profesora Josefa Rötzera. W przeprowadzonych w Polsce trzech szkoleniach uczestniczyli pracownicy poradni małżeńskich i rodzinnych, lekarze oraz nauczyciele szkolni z całego kraju. Po zakończeniu szkoleń, osiemdziesiąt osób zdało egzamin u Profesora Rötzera z wynikiem bardzo dobrym lub dobrym i uzyskało tytuł „Nauczyciela metody”. Profesor Rötzer (1920-2010) był austriackim lekarzem, naukowcem, który na podstawie obserwacji śluzu szyjkowego, podstawowej temperatury ciała i obserwacji szyjki macicy około ośmiu tysięcy kobiet na około 400 tysiącach kart cykli, stworzył reguły umożliwiające wyznaczanie okresów względnej i bezwzględnej niepłodności oraz okresu płodności. Podstawowe reguły metody zostały określone już w latach 1951-1952. W 1965. roku ukazał się pierwszy podręcznik doktora Rőtzera, zawierający praktyczne wskazówki dla małżonków, a w 1968. publikacja medyczna na temat metody Rőtzera i jej bardzo wysokiej skuteczności. W następnych latach metoda stale się rozwijała, powstał nowy podręcznik tłumaczony na kilkanaście języków. Książka prof. Rötzera pt. „Natürliche Empfängnis regelung” („Naturalna regulacja poczęć”) miała 40 wydań i drukowana była w 16 językach. W Polsce wydawana jest od 1984 roku. W roku 1995 na bazie 30 tysięcy kart prof. J. Rötzer określił wskaźnik Pearl`a (ang. Pearl Index, PI) dla swojej metody. Wyznaczył różny wskaźnik Pearla, zależny od okresu w cyklu menstruacyjnym, w którym podejmowano współżycie płciowe. 0 dla okresu niepłodności poowulacyjnej, bądź 0,1- 0,9 dla okresu niepłodności na początku cyklu zależnie od przyjętego przez kobietę sposobu postępowania.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie naturalnego planowania rodziny (NPR) według metody prof. Josefa Rötzera. Stowarzyszenie korzysta z dorobku naukowego i organizacyjnego INER – Austria, z którym pozostaje w stałym kontakcie. Nad naukowym poziomem Instytutu czuwa Rada Naukowa oraz Rada Założycieli, która od początku istnienia kierowana jest przez lek. med. Elżbietę Wójcik, osobę współpracującą w latach 1972 – 1992 w Austrii z prof. Josefem Rötzerem.