Ks. dr Kazimierz Kurek Honorowym Członkiem INER

W trakcie Ogólnopolskiego Zjazdu Konsultantów – Instruktorów międzynarodowego Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. J. Rötzera (skrót niemiecki: INER), który miał miejsce w  dniach 26 -28 maja br. w Pelplinie, ks. Kazimierz Kurek SDB, kapłan ze Zgromadzenia Księży Salezjanów otrzymał tytuł Honorowy Członek INER.

HONOROWY DYPLOM INER- laureat otrzymał w bazylice katedralnej w Pelplinie z rąk bpa Ryszarda Kasyny na zakończenie Mszy św. celebrowanej dla środowiska doradców życia rodzinnego, członków INER. Na uroczystości była także Elizabeth Rötzer, córka zmarłego w roku 2010 prof. J. Rötzera, która obecnie kieruje pracami Instytutu J. Rötzera.

Blisko 30 lat temu ks. Kazimierz Kurek SDB, jako ówczesny Krajowy Duszpasterz Rodzin, zaprosił do Polski prof. J. Rötzera wybitnego lekarza, a jednocześnie znakomitego znawcę encykliki HUMANAE VITAE i twórcę szkoły naturalnego planowania rodziny. J. Rötzer mawiał: „jeśli nauka Kościoła jest prawdziwa to powinna być życiowa -możliwa do realizacji” i właśnie to stwierdzenie było jego główną motywacją do naukowego opracowania pierwszej metody objawowo termicznej wspomagającej małżonków w naturalnym planowaniu rodziny.

Papież św. Jan Paweł II prof. Rötzerowi w 1990r przyznał order papieski Kawaler Orderu św. Grzegorza Wielkiego, w uznaniu dla jego przełomowej pracy w dziedzinie naturalnego planowania rodziny, zaś w 2002r. za dzieło swego życia profesor otrzymał najwyższe odznaczenie papieskie – Komandor Orderu św. Wojciecha z Gwiazdą.

Znając osiągnięcia i postawę moralną prof. J. Rötzera, ówczesny Duszpasterz Rodzin zapraszając profesora do Polski pragnął przenieść na polski grunt doświadczenia i wiedzę gromadzoną przez austriacki INER. W tym zakresie zamierzenie Księdza Kazimierza Kurka SDB udało się całkowicie, gdyż grono nauczycieli wyszkolonych przez profesora, po zdaniu stosownych egzaminów, założyło w 1993r. Instytut INER Polska. Dzisiaj INER Polska skupia już blisko 4000 nauczycieli promujących NPR we wszystkich zakątkach w Polsce, mogących służyć naukowym wsparciem, materiałami szkoleniowymi i publikacjami w każdej diecezji, zaś wielu z nich pracuje w strukturach diecezjalnych poradni życia rodzinnego.

Tytuł Honorowego Członka, to wyrażenie uznania INER dla Księdza Kazimierza Kurka SDB za jego myślenie i działanie „z wizją” ale także podziękowanie, za stałe aż do dnia dzisiejszego, zaangażowanie w sprawy małżeństwa i rodziny.

 BE7P8726 BE7P8727 BE7P8729 BE7P8743 BE7P8775 BE7P8787

 

Posted in Wydarzenia |