Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków INER

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia INER,

Zgodnie z postanowieniami Statutu INER jak również Prawa o Stowarzyszeniach, Zarząd INER zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków INER w dniu 26 listopada 2016 r. o godzinie 9.00, w sali konferencyjnej Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg met prof. dr med. J. Rötzera, trzecie piętro, ul. Nowogrodzka 49 w Warszawie, z następującym programem:

  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Wybór nowego członka Rady Założycieli.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie nowych form działalności Stowarzyszenia.
  6. Wolne wnioski
  7. Zamknięcie obrad

Serdecznie zapraszam Was od siebie i w imieniu Zarządu

Prezes INER

Elżbieta Gołąb

Posted in Wydarzenia |