INSTYTUT NATURALNEGO PLANOWANIA RODZINY

według metody prof. Dr med. J. Rötzera

INER

( Organizacja pożytku publicznego KRS 0000167769)

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny według metody prof. dr med. J. Rötzera jest stowarzyszeniem, które powstało w październiku 1993 r. w oparciu o współpracę i doświadczenia INER-u ( Institut für Natürliche Empfängnisregelung Dr Rötzer e.V. ), który obejmuje kraje: Niemcy, Austrię, Włochy, Szwajcarię i Księstwo Lichtenstein. Współpraca ta, polega przede wszystkim na korzystaniu z dorobku naukowego i organizacyjnego.

INER opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 Cele i zadania

Upowszechnianie metod naturalnego planowania rodziny we wszystkich środowiskach społecznych i zawodowych w naszym kraju oraz Polonii, zgodnie z etyką katolicką.

Prowadzenie kursów szkoleniowych dla początkujących oraz dla nauczycieli NPR.

Zbieranie, opracowywanie dokumentacji NPR oraz rozprowadzanie związanej z tym literatury fachowej.

Zdobywanie, opracowywanie oraz rozprowadzanie popularnych materiałów szkoleniowych i popularyzatorskich dotyczących NPR.

Organizowanie zjazdów szkoleniowych.

Członkowie INER dzielą się na: zwyczajnych, nadzwyczajnych, wspierających i honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która:

  • posiada kwalifikacje z zakresu NPR, uczestniczy w kursach kwalifikacyjnych organizowanych przez Instytut ( nie rzadziej aniżeli raz na dwa lata ) w celu aktualizacji wiedzy,
  • regularnie opłaca składki.

Członkiem nadzwyczajnym może być osoba pełnoletnia, która zobowiązuje się do wspierania w dostępny dla siebie sposób idei INER.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zobowiązuje się do wspierania materialnego działalności INER.

Członkiem honorowym może być każdy, komu ze względu na specjalne zasługi, nada takie członkostwo Rada Założycieli.

Członkiem INER może być każdy, kto uznaje i chroni życie od poczęcia do naturalnej śmierci.

Członkowie oprócz propagowania idei INER zabiegają również o darczyńców i ofiarodawców na rzecz promowania NPR (w tym pozyskiwania wpłat 1% dla INER jako organizacji pożytku publicznego).

Prawa Członków

Członkowie zwyczajni mają prawo brania udziału z głosem decydującym w zebraniach oraz czynnego wyboru do władz INER na zasadach określonych statutem.

Otrzymanie dyplomu nauczyciela czy instruktora NPR po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia jest związane z członkostwem INER.

Składki członkowskie:

Wpisowe

30

Składka roczna (obecnie)

30

nr konta 66 1240 6218 1111 0000 4623 7497

Uwaga: jeśli małżonkowie oboje są członkami INER mogą płacić jedną składkę.

Pobierz: Deklaracja_Czlonkowska