Płodność zdrowiem kobiety, mężczyzny i rodziny

19 maja, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się VIII Sympozjum Naukowe wokół tematu profilaktyki zaburzeń zdrowia prokreacyjnego. Tegorocznym tematem była „Płodność zdrowiem kobiety, mężczyzny i rodziny” a okazją jubileusz XXX-lecia PSNNPR.

Konferencja odbywała się w prawdziwie rodzinnym gronie polskich specjalistów, których misją jest ochrona małżeńskiej płodności na różnych jej etapach. Otwarcie sympozjum zostało uświetnione odczytaniem listów gratulacyjnych z wielu środowisk, które doceniają pracę nauczycieli krzewiących Metody Rozpoznawania Płodności. Prezes IEEF (European Institute for Family Life Education) Sigrun Ohme Peters przedstawiła historię i okoliczności powstania tego instytutu zrzeszającego nauczycieli różnych metod.

Temat jednej z sesji brzmiał „Płodność- zrozumieć język ciała kobiety”. Bardzo praktycznie temat ten przedstawiła dr Ewa Ślizień-Kuczapska, niekwestionowany autorytet medyczny w diagnostyce zaburzeń płodności małżeńskiej.  Wartość karty cyklu i wyjątkowość pracy nauczyciela NPR niezwykle uroczo dowartościowała mgr Mirosława Szymaniak, instruktor. Nacisk na współdziałanie zespołu lekarz-nauczyciel-pacjent przebrzmiewał co chwilę co spotkało się z wdzięcznością obecnych tam nauczycieli. Omówione zostały też sytuacje wyjątkowe takie jak czas po porodzie, po odstawieniu antykoncepcji, czy w czasie premenopauzy.

Ciekawe spojrzenie na trudności prokreacyjne przedstawili Władysław i Helena Wołochowiczowie, goście z Białorusi. Przedstawili założenia i skuteczność milo-terapii w ich środowisku. Wszystkim bardzo spodobała się idea slow life, która leży u podstaw regulacji płodności według metody Galiny Maslennikowej i Ludmily Barakowej.

Prawdziwą perłą tej sesji był wykład dr Natalii Suszczewicz na temat diagnostyki owulacji. Pytanie „czy można poznać dzień i godzinę?” doczekało się podczas rzetelnej prezentacji odpowiedzi. Zachęcam do lektury strony prelegentki www.oplodnosci.pl. To niezwykła baza medycznej wiedzy z zakresu troski o prokreację.

Warto wspomnieć o wartości obserwacji dla diagnostyki i leczenia zaburzeń hormonalnych. Ten wątek poruszyła dr hab n.medycznych J. Smyczyńska, wskazując konkretne sytuacje, gdzie rzetelna karta obserwacji jest nieoceniona w zleceniu badań czy dobraniu farmakologicznej terapii. Ceniony w warszawskim środowisku dr n.med. Radosław Maksym (Specjalistyczny Szpital Św.Zofii) podjął temat leczenia naprawczego w obrębie kobiecej płodności. Komentarze moderatora tej sesji, prof. Michała Rabijewskiego, były niezwykle celne i rzucały nowe światło na wyzwania medycyny prokreacyjnej.

Pojawił się także blok warsztatowy na temat najważniejszych metod jedno- i wielowskaźnikowych.  INER reprezentowała dr Dominika Dykta, która zaprezentowała wystandaryzowaną i intuicyjną aplikację InerCycle.

Organizatorami konferencji były min. takie organizacje jak: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (www.psnnpr.pl), Zakład Zdrowia Prokreacyjnego – Centrum Kształcenia Podyplomowego, Szpital Specjalistyczny św. Zofii w Warszawie (www.cmkp.edu.pl), i Ogólnopolska Sekcja Ginekologiczno-Położnicza Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich (www.kslp.pl).  Także Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. Josefa Roetzera (www.iner) znalazł się w gronie partnerów wydarzenia.

Anna Koźlik, Płodna.pl

Posted in Wydarzenia |