Spotkanie Europejskiego Instytutu Wychowania Prorodzinnego IEEF

Drodzy Koleżanki i Koledzy lekarze oraz nauczyciele i instruktorzy NPR !
W imieniu Europejskiego Instytutu Wychowania Prorodzinnego IEEF (www. ieef.eu) chciałabym
Was serdecznie zaprosić na 3 dniowe spotkanie, które odbędzie się w dniach 6-8 października 2017 roku w
Warszawie.
Jest to doroczne zebranie członków IEEF – przedstawicieli organizacji pro life i NPR z całej Europy.
Niektórych z nich mieliśmy już okazję poznać podczas konferencji organizowanych w latach ubiegłych na
WUM np. prof. M. Menarguez, prof. R. Eccocharda lub wcześniej np. H. Hurzelera ze Szwajcarii, Collin
Norman z Anglii.

Zjazd jest okazją do spotkania i porozmawiania o europejskich i polskich inicjatywach na polu NPR o problemach, wspólnych projektach oraz integrowania środowiska lekarzy, instruktorów i nauczycieli MRPoraz wszystkich innych zainteresowanych tą tematyką.

UWAGA (zgłoszenia)
Goście z Polski wymagają oddzielnego zgłoszenia na poszczególne dni obrad !!!
Lekarze : dr Przemysław Młodożeniec : przemyslaw.mlodozeniec@gmail.com
Instruktorzy i Nauczyciel NPR : mgr Sylwia Młyńska : samlynska@gmail.com
Konieczna jest rejestracja gości z Polski z racji przewidzenia wyżywienia dodatkowego oraz ilości miejsc
podczas spotkań , warsztatów i obrad.
Zgłoszenia proszę uzupełnić, wydrukować, podpisać, zeskanować/zrobić zdjęcie i wysłać na podany
adres e-mail.
1) Termin nadsyłania zgłoszeń – do 15.09.2017
2) Przewidywany koszt udział w zjeździe wynosi:
A) lekarze:
–piątek 200 zł w tym obiad i przerwa kawowa
–sobota 100 zł w tym obiad i przerwy kawowe
B) inni uczestnicy:
–piątek 60 zł w tym obiad i przerwa kawowa
–sobota 80 zł w tym obiad i przerwy kawowe
Powyższe kwoty nie zawierają zakwaterowania ani kolacji.
Kolacja dodatkowo płatna (piątek 50zł/os, sobota 50 zł/os) – ilość miejsc na kolacji ograniczona,
decyduje kolejność zgłoszeń.
Dla Gości z Polski – Rezerwacja i zakwaterowanie we własnym zakresie:
Hotel Wilanów by the SILVA http://www.desilva.pl/wilanow

REZERWACJA W TEJ CENIE TYLKO DO 5.09.2017
w załączeniu: ceny za noclegi to:
– pokój 1-osobowy 140zł ze śniadaniem
– pokój 2-osobowy 180zł ze śniadaniem( za 2 os )
Bardzo proszę o powołanie się na numer rezerwacji JH990.
Inne np. :
1. Hotel szkoleniowy Ursynów ul. Roentgena 5 02-781 Warszawa. Tel. 22-546-21-77
2. Centrum konferencyjne apartamentowe Mrówka ul Przekorna 33 02-791 Warszawa Tel. 22 8946415 / 894
64 15
3. Salezjański Ośrodek Misyjny ul. Korowodu 20 02-829 Warszawa tel. 22 644 86 78
ORGANIAZATOR ZASTRZEGA SOBIE :
możliwe zmiany w programie i/lub cenach.
————————————PIĄTEK 06.10.2017————————————-
Spotkanie rozpocznie się w piątek 6 października w Wilanowie, w salach konferencyjnych Hotelu
by the SILVA.
PANEL PORANNY
Równolegle w salach warsztatowych będą odbywać się :
A. EDUKACJA SEKSUALNA: 9:00 – 13.00 (sesja otwarta – język angielski) – warsztaty dotyczące
projektu europejskiego edukacji seksualnej. W ramach spotkania będziemy gościć dr Szymona Grzelaka z
Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej.
B. WARSZTATY DLA LEKARZY: 11.00 – 13.00 (sesja zamknięta – język polski) – warsztaty dla lekarzy
dotyczące postępowania z parami z obniżoną płodnością i niepłodnością W ramach spotkania do godzin
wczesno popołudniowych przewidziane są następujące tematy: (sesja zamknięta wyłącznie dla
zaproszonych lekarzy z Polski oraz gości zagranicznych z IEEF):
1. przebieg I wizyty (lek. Przemysław Młodożeniec)
2. zaburzenia immunologiczne a płodność (lek. Laura Grześkowiak)
3. zaburzenia czynności i funkcji przewodu pokarmowego a płodność (lek. Tadeusz Wasilewski).
PRZERWA OBIADOWA ok godziny 13.00

PANEL PORANNY c.d.
Po obiedzie będzie kontynuowany panel poranny do 15.30.
A. EDUKACJA SEKSUALNA: 14.00 – 15.30 (sesja otwarta – język angielski)
B. WARSZTATY DLA LEKARZY: 14.00 – 15.30 (sesja zamknięta (język polski) poza ostatnim
wykładem z Czech w języku angielskim):
4. postępowanie operacyjne w przebiegu diagnostyki i terapii zaburzeń płodności
(lek. Piotr Gratkowski)
5. doświadczenia w diagnostyce i terapii zaburzeń płodności małżeńskiej z użyciem medycyny
naturalnej ( NaproHELP) dr Ludmila Lázničkova Czechy Brno (CENAP) – wykład otwarty – język
angielski.
PRZERWA kawowa ok godziny 15.30

PANEL POPOŁUDNIOWY
W drugiej połowie dnia od ok 16.00 – 19.30 planowane są obrady w języku angielskim:
A. EDUKACJA SEKSUALNA: 16.00 – 19.30 (sesja otwarta – język angielski) kontynuacja sesji.
B. WARSZTATY DLA LEKARZY: 16.00 – 19.30 (sesja otwarta – język angielski)
1. Neo Fertility Chart – medical aspects. What is new in pregnancy evaluation and
miscarriagetreatment? Low AMH. Failed multiple IVF – lecture and round table discusion
Phil Boyl, MD
2. omówienie tematyki dotyczącej podjęcia prac naukowych w zakresie MRP oraz wykorzystania
wiedzy z obserwacji cyklu w diagnostyce zaburzeń płodności.
Uroczysta kolacja w hotelu ok 19.30 – 20.00 cena ok. 50zł / osoby
———————————–SOBOTA 07.10.2017————————————-
W sobotę 7ego października miejscem obrad będzie Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
www.swpr.pl.przy ul . M. Grzegorzewskiej 10, 02-778 Warszawa
PANEL PORANNY
OTWARTY większość obrad w języku angielskim, część tłumaczona na język polski.
Przewidziane są 2 przerwy kawowe.
Tego dnia w panelu porannym zaplanowane zostały:
1. prezentacje polskich organizacji NPR: 9.00 – 10.00 (wykład otwarty, język angielski z
tłumaczeniem na język polski)
2. jak dobrze i efektywnie uczyć MRP/ zastosowanie MRP w diagnostyce i terapii zabuzreń
płodności: 10.00-10.30 (wykład otwarty, język angielski z tłumaczeniem na język polski)
mgr Mirosława Szymaniak, lek. Ewa Ślizień Kuczapska
3. troska o płodność, dlaczego to tak ważne?: 10.30- 11.30 (wykład otwarty, język angielski)
Phil Boyl, MD.
PRZERWA kawowa ok godziny 11.30
4. Neo Fertility Chart for family planning, Neo Fertility App: 11.45-13.00 – Phil Boyl, MD
PRZERWA OBIADOWA ok godziny 13 (cena ok 45zł/os) obiad ok 14-15

PANEL POPOŁUDNIOWY
Po obiedzie od 15 .00odbędzie się Zebranie Zarządu Głównego i członków IEEF miedzy innymi
poświęcone tematyce organizacji konferencji 14 – 18.06.2018 roku w Bresci – Włochy w związku z 50-
leciem Humanae vitae (wstępny koszt uczestnictwa ok 300 Euro w cenie zakwaterowanie, wyżywienie oraz
koszt tłumaczeń symultanicznych). , podsumowanie pracy ZG IEEF, przyjecia nowych członków do IEEF
Sesja otwarta, język angielski.
Kolacja w hotelu ok 19.30 – 20.00 cena ok. 50zł / osoby
———————————–NIEDZIELA 08.10.2017———————————
Program spotkania planowany na niedzielę 8ego października obejmuje wspólną mszę świętą w Wilanowie
oraz zwiedzanie Wilanowa.
Serdecznie zapraszam! Niech nikogo z nas, osób, którym problematyka rozpoznawania płodności i zdrowia
rodziny jest bliska, na tym spotkaniu nie zabraknie! Niech to spotkanie będzie okazją do poznania się,
wymiany doświadczeń i zyskania pozytywnej energii do pracy na rzecz zdrowia prokreacyjnego i rodziny.
W imieniu IEEF
Ewa Ślizień Kuczapska

Posted in Wydarzenia |