Walne Zebranie Członków INER – 14 października 2017

Drodzy Instruktorzy i Nauczyciele,

Zgodnie z postanowieniami Statutu INER jak również Prawa o Stowarzyszeniach, Zarząd INER zwołuje na 14 października 2017 r. w Warszawie Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, podczas którego nastąpi ocena pracy Stowarzyszenia w ostatniej kadencji oraz wybrane zostaną władze (Zarząd i Komisja Rewizyjna) Stowarzyszenia na kolejne trzy lata. Poniżej przedstawiam uchwałę Zarządu w tej sprawie.

Zarząd INER zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków INER w dniu 14 października 2017 r. o godzinie 12, w salach konferencyjnych Instytutu Papieża Jana Pawła II przy Świątyni Opatrzności Bożej, ul. Ks. Prymasa Augusta Hlonda 1 w Warszawie, z następującym programem:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Przedstawienie sprawozdania Zarządu
 5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej i udzielenia absolutorium
 8. Wybór Zarządu na kolejną kadencję
 9. Wybór Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.
 10. Wolne wnioski
 11. Zamkniecie obrad

Zapraszam gorąco do uczestnictwa, niech ten zjazd o charakterze sprawozdawczo-wyborczym będzie jednocześnie okazją do spotkania w naszym gronie i omówienia ważnych dla naszego Instytutu kwestii.

Serdecznie pozdrawiam Was od siebie i w imieniu Zarządu

Prezes Zarządu INER

Elżbieta Gołąb

 

Posted in Wydarzenia |