Walne Zebranie – podsumowanie kadencji i wybór nowych Władz

Podczas Walnego Zebrania Członków INER, które odbyło się 14 października 2017 w Warszawie Prezes INER Elżbieta Gołąb przedstawiła Sprawozdanie z pracy Zarządu Stowarzyszenia w latach 2014 – 2017. Natomiast Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Irena Kruk zaprezentowała Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej w tej kadencji.

Uczestnicy Walnego Zebrania przyjęli Sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielili absolutorium dla działalności obu organów w kadencji 2014 – 2017.

Decyzją Walnego Zebrania Członkami Zarządu INER na okres ponownej kadencji zostali wybrani:

 • Elżbieta Gołąb
 • Marlena Prusakowską
 • Agnieszka Chrobak
 • Marian Fabian
 • Michał Pielorza

Natomiast Członkami Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję zostały:

 • Irena Kruk
 • Ewa Mańkowska
 • Iwona Orzechowska – Derda

Podczas Zebrania ukonstytuował się Zarząd Stowarzyszenia w składzie:

 • Elżbieta Gołąb – Prezes Zarządu
 • Marlena Prusakowska – Wiceprezes Zarządu
 • Agnieszka Chrobak – Członek Zarządu
 • Marian Fabiana – Członek Zarządu
 • Michał Pielorz – Członek Zarządu

oraz Komisja Rewizyjna w składzie:

 • Irena Kruk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Ewa Mańkowska – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Iwona Orzechowska – Derda – Członek Komisji Rewizyjnej

Obu Organom dziękujemy za dotychczasową pracę i życzymy pomyślności i kolejnych wielu sukcesów w nowej kadencji 2017 – 2020!

Posted in Wydarzenia |