Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji naukowej 

Humanae vitae – w trosce o życie ludzkie”

organizowanej z okazji:

  • 50 rocznicy ogłoszenia encykliki Humanae vitae
  • 25 lat działalności Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny INER – Polska

 

Warszawa, 26 maja 2018 r.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Warszawa, ul. Wójcickiego 1/3

Auditorium Maximum (budynek nr 21), Aula Roberta Schumana

Patronat honorowy:

Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Ks. Kard. Kardynał Kazimierz Nycz – Arcybiskup Metropolita Warszawski

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Rektor UKSW

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin

 

Organizatorzy:

Wydział Studiów nad Rodziną UKSW,

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny INER Polska,

Instytut Papieża Jana Pawła II

Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Warszawskiej.

 

Patronat medialny:

Gość Niedzielny

Niedziela

Idziemy

Salve TV

Panda TV

 

Program:

8.oo – Msza św. pod przewodnictwem JE Kardynała Kazimierza Nycza

9.oo – Konferencja prasowa

9.oo – Rejestracja

9.3o – Otwarcie konferencji:

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski – Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW

Elżbieta Gołąb – Prezes INER

10.oo – Humanae vitae cinquant’anni dopo: un „caso serio” nella Chiesa

post-conciliare (Encyklika Humanae vitae 50 lat po: „ważny kazus”

– Ks. prof. Gilfredo Marengo – Papieski Instytut Teologiczny Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie, Rzym

10.3o – Kardynał Karol Wojtyła a encyklika Humanae vitae

– Dr hab. prof. KPSW Marek Czachorowski – Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

11.oo – Profesor Joseph Rötzer – wkład w tworzenie Encykliki Humanae vitae oraz działania późniejsze – Elisabeth Rötzer, Austria

11.3o – Nieprzemijające przesłanie Humanae vitae – panel dyskusyjny – prowadzi red. naczelny Salve TV Mateusz Dzieduszycki

uczestnicy panelu:

Red. Tomasz Terlikowski

Ks. dr hab. prof. UAM Andrzej Pryba – WT-UAM w Poznaniu

Dr hab. prof. KPSW Marek Czachorowski – KPSW w Bydgoszczy

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – WSR – UKSW

13.00 – przerwa kawowa

13.3o – wykłady w dwóch sekcjach tematycznych:

 

SEKCJA I

Humanae vitae wyzwanie XXI  wieku

Moderator: Michał Gołąb, INER

13.3o – Teologiczno-moralny wymiar odpowiedzialnego rodzicielstwa – Ks. dr hab. prof. UAM Andrzej Pryba, WT-UAM w Poznaniu

14.oo – Wartość przesłania Humanae vitae dla edukacji. Nauczanie papieskieKs. dr hab. prof. UKSW Zdzisław Struzik – WSR – UKSW

14.3o – Panel dyskusyjny: prowadzenie Michał Gołąb, INER

uczestnicy panelu:

Ks. dr Józef Młyński, UKSW

Dr Grażyna Koszałka, Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej,

Dr Agnieszka Chrobak, INER, PAN,

Red. Paweł Zuchniewicz,

Beata i Michał Pielorz (INER)

 

SEKCJA II

Bioetyczne aspekty opieki okołoporodowej. Nowe standardy

Moderator: ks. dr hab. prof. UKSW Stanisław Biały

13.25 – Humanae vitae cinquant’anni dopo: un „caso serio” nella Chiesa

post-conciliare (Encyklika Humanae vitae 50 lat po: „ważny kazus” w Kościele post-soborowym)

– Ks. prof. Gilfredo Marengo, Papieski Instytut Teologiczny Jana Pawła II dla Nauk o Małżeństwie i Rodzinie, Rzym

13.45 – Chrześcijański feminizm jako odpowiedź w trosce o godność kobiety

– Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, WSR – UKSW

14.05 – Kryzys opieki okołoporodowej w Niemczech

– Ks. dr hab. Artur Żuk, KU Eichstätt-Inglostadt, Niemcy

14.25 – Encyklika Humanae vitae w obronie godności rodzicielstwa

Dr Bożena Bassa, WSR – UKSW

14.40 – Przemoc w opiece okołoporodowej a konwencja stambulska: uwagi bioetyka w 50 lat po publikacji encykliki Humanae vitae

– Ks. dr hab.- prof. UKSW Stanisław Biały, WSR – UKSW

15.00 –Ruchy pro-life na terenie i w Kościele na Słowacji

– Ks. Doc. JCDr. František Čitbaj, Uniwersytet Preszowski, Wydział Teologii Grekokatolickiej, Słowacja

15.15 – Wdrażanie standardów opieki okołoporodowej – trudności i wyzwania

– Dr Urszula Tataj-Puzyna, Warszawski Uniwersytet Medyczny

15.30 – Standardy opieki okołoporodowej na Ukrainie

–Dr Eugeniusz Bilonozhko, Katedra Socjologii, Kijowski Uniwersytet Ekonomiczny im Wadyma Getmana, Ukraina

15.45 – Poród naturalny dla rodzącej kobiety i rodzącego się dziecka

– Mgr Irena Chołuj, Stowarzyszenie na Rzecz Rodzenia i Karmienia

 

16.oo – przerwa na obiad

 

17.oo – warsztaty Elisabeth Rötzer – Rötzerowska wizja płodności małżonków (warsztaty w języku niemieckim z udziałem tłumacza)

19.oo – zamknięcie Konferencji

 

Rada Naukowa Konferencji:

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski  WSR – Przewodniczący Rady

Ks. prof. dr hab. Stanisław Biały WSR-UKSW

Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz WT-UAM

Prof. dr hab. Bogdan Chazan

Dr Agnieszka Chrobak PAN Wrocław, Instruktor INER

Ks. dr hab. Andrzej Pryba MSF WT-UAM

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski WSR-UKSW

 

Rejestracja:

Prosimy o rejestrację przez formularz zgłoszeniowy, a następnie dokonanie płatności opłaty konferencyjnej.

Zapisz się (rejestracja będzie możliwa do 23 maja)

 

Opłata konferencyjna: 25 zł (w ramach opłaty: obiad oraz przerwa kawowa).

Ze względu na prowizje pobierane przy szybkiej płatności on-line prosimy w miarę możliwości o wybieranie przelewu tradycyjnego.

1. Przelew tradycyjny:
Instytut Naturalnego Planowania Rodziny
według metody prof. dr med. J. Rötzera
ul. Nowogrodzka 49, 00-695 Warszawa
Nr konta:
Bank Pekao S.A.
66 1240 6218 1111 0000 4623 7497

 

2. Szybka płatność
Przejdź do płatności on-line

Do zobaczenia!

Recommended Posts