Pierwsze kroki
Na początku, zanim przystąpisz do zapoznawania się ze szczegółami metody warto poznać jej zalety oraz charakterystyczne dla niej elementy. Zostaną zatem poruszone tutaj takie tematy jak:

– Analizowane wskaźniki,

– W jakim celu stosuje się metodę Rötzera?

– Płodność i sfera seksualności,

– Kto może być użytkownikiem metody?

– Jaka jest skuteczność metody?

Analizowane wskaźniki
W metodzie Rötzera płodność kobiety rozpoznaje się na podstawie wspólnej analizy zmian powiązanych ze sobą wskaźników:
 • jakości śluzu wydzielanego przez szyjkę macicy
 • wysokości podstawowej temperatury ciała
 • cech szyjki macicy spostrzeganych w czasie badania dokonywanego przez kobietę (dla chętnych).
Metoda Rötzera jest pierwszą na świecie metodą objawowo-termiczną. Jej pierwotną nazwę (Sympto-Thermal Method) rozszerzono później na całą grupę metod rozpoznawania płodności wykorzystujących obserwacje śluzu i pomiar podstawowej temperatury ciała.
W jakim celu stosuje się metodę Rötzer'a?

Celem stosowania metody Rötzera może być zarówno samo diagnozowanie płodności, jak i wykorzystanie tej wiedzy w planowaniu rodziny. Stosowanie metody Rötzera umożliwia:

 • ocenę stanu płodności i zdrowia kobiety,
 • świadomy wybór najlepszego czasu na poczęcie dziecka,
 • zwiększenie szansy powodzenia przy staraniach o powiększenie rodziny,
 • odłożenie poczęcia,
 • budowanie głębokiej więzi małżeńskiej i wzrost wzajemnej atrakcyjności.

Metoda Rötzera pomaga kobietom prowadzącym obserwacje dbać o ich zdrowie. Zapisy na karcie cyklu odzwierciedlają w sposób ciągły zmiany hormonalne w organizmie kobiety i dlatego mogą być cennym źródłem informacji dla kobiety, nauczyciela metody Rötzera i lekarza, który rozumie zasady rozpoznawania płodności.

Obserwacje objawów płodności pomagają w diagnozowaniu zaburzeń płodności i monitorowaniu postępów leczenia. Odzwierciedlają też stan zdrowia całego organizmu i dlatego pozwalają wykryć niektóre choroby ogólnoustrojowe (np. zaburzenia pracy tarczycy).

Płodność i sfera seksualności

W metodzie Rötzera przy występowaniu zaburzeń płodności staramy się przywrócić organizmowi równowagę przez zmianę stylu życia i odżywiania, eliminowanie czynników szkodliwych, uzupełnianie brakujących składników diety, w tym biopierwiastków oraz leczenie przez specjalistów chorób ogólnoustrojowych powodujących zaburzenia płodności. Tylko odnalezienie i wyeliminowanie wszystkich przyczyn zaburzeń daje w efekcie poprawę stanu zdrowia i prawidłową płodność.

Małżonkowie stosujący metodę Rötzera mogą świadomie wybrać najlepszy czas na poczęcie swojego dziecka. Dzięki precyzyjnemu rozpoznaniu objawów możliwe jest określenie aktualnego stanu płodności. Tylko współżycie podjęte w okresie płodności może doprowadzić do poczęcia dziecka.

Małżonkowie, którzy chcą począć dziecko, wykorzystują do współżycia czas maksymalnej płodności. Celowane współżycie skraca wyraźnie czas oczekiwania na powiększenie rodziny, także u par o obniżonej płodności. Starania o poczęcie w okresie maksymalnej płodności są dużo bardziej efektywne niż działania  spontaniczne, niezaplanowane. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj.

Jeśli małżonkowie pragną aktualnie odłożyć poczęcie, współżyją ze sobą w okresach niepłodności. Ograniczenie współżycia do okresu niepłodności bezwzględnej daje 100% pewność odłożenia poczęcia dziecka, gdyż poczęcie jest wtedy fizjologicznie niemożliwe. Potwierdza to nauka oraz funkcjonowanie metody Rötzera. Do archiwum INER, które zawiera obecnie ponad 400 tysięcy kart cykli (największa tego typu baza na świecie) w ciągu 50 lat nie trafiła ani jedna karta przecząca tej prawidłowości.

Stosując metodę Rötzera małżonkowie mają szansę pogłębiać wzajemne relacje.Poznając i akceptując prawa rządzące płodnością małżonkowie przestają się bać płodności i jej efektów. Zaczynają patrzeć na płodność jako na integralną cechę kochanej osoby. Sprzyja to wzajemnej miłości i akceptacji.

Gdy małżonkowie rozmawiają ze sobą na temat płodności i współżycia, uczą się prowadzić ze sobą dialog. Ponieważ otwarcie rozmawiają o sprawach najbardziej intymnych, jest im łatwiej porozumiewać się też w innych dziedzinach.

Przerwy we współżyciu, które dla osób postronnych mogą się wydać czymś trudnym, są dla małżonków stosujących metodę Rötzera okazją do wyrażania miłości w inny niż współżycie sposób – są czasem okazywania sobie czułości.

Korzystanie z metody Rötzera wymaga poddania działań seksualnych rozumowi oraz woli. Opiera się na świadomym planowaniu rodziny i odpowiedzialności za swoje działania.

Planowanie rodziny to sprawa obojga partnerów. Dlatego warto aby w prowadzenie obserwacji oraz interpretację karty cyklu zaangażowani byli zarówno kobieta jak i mężczyzna. Prof. Rötzer nazwał swoją metodę drogą współodpowiedzialności.

Kto może być użytkownikiem metody?

Metodę Rötzera mogą stosować wszystkie kobiety od okresu dojrzewania do menopauzy.

Metoda Rötzera ma opracowane tryby postępowania we wszystkich sytuacjach:

 • w cyklach regularnych i nieregularnych,
 • po porodzie – bez względu na rodzaj karmienia dziecka (karmienie pełne, mieszane, sztuczne),
 • w premenopauzie,
 • po odstawieniu pigułki hormonalnej i po wyjęciu wkładki domacicznej,
 • niezależnie od stanu zdrowia,
 • zawsze – także wtedy, gdy kobieta musi wstawać w nocy do dziecka i gdy pracuje na zmiany.

 

Jest to metoda niezwykle uniwersalna – prowadzenie obserwacji można dopasować do własnego trybu życia. Jej stosowanie jest również możliwe dla osób z niepełnosprawnościami, w tym przez osoby niewidome.

Jaka jest skuteczność metody?

Metoda Rötzera może być stosowana zarówno w celu zaplanowania, jak i odłożenia poczęcia. Dlatego też jej skuteczność rozpisana jest poniżej w zależności od jej przeznaczenia.

 

Skuteczność stosowania metody Rötzera w planowaniu poczęcia

Stosowanie metody Rötzera dzięki dokładnemu rozpoznaniu czasu płodności pozwala świadomie wybrać najlepszy czas na powiększenie rodziny. Wykorzystując znajomość praw rządzących płodnością można znacznie zwiększyć szansę na poczęcie potomka (współżycie w okresie maksymalnej płodności). Takie postępowanie bywa też często pomocne dla par o obniżonej płodności, które bez rozpoznania płodności mają bardzo niskie szanse na zajście w ciążę.

Skuteczność stosowania metody Rötzera w planowaniu poczęcia może zostać dodatkowo zwiększona poprzez rozpoznanie i wyeliminowanie czynników zaburzających płodność małżonków i przyjęcie zdrowego stylu życia. Więcej na ten temat można dowiedzieć się w zakładce Dla starających się o dziecko.

 

Skuteczność stosowania metody Rötzera w odkładaniu poczęcia

Metoda Rötzera  ma bardzo wysoką, doskonale udokumentowaną skuteczność w odkładaniu poczęcia (miarą skuteczności jest Indeks Pearla odzwierciedlający liczbę nieplanowanych poczęć przypadających na 100 par stosujących daną metodę w ciągu roku; im niższy wskaźnik PI, tym metoda ma większą skuteczność):

– Indeks Pearla od 0,1 do 0,9, zależnie od zastosowanej reguły, dla współżycia w okresie niepłodności przedowulacyjnej (z antykoncepcji tylko implanty hormonalne mają podobną skuteczność).

– Indeks Pearla równy zero dla współżycia w czasie niepłodności poowulacyjnej, bezwzględnej. PI=0 oznacza, że spośród wszystkich par stosujących tę metodę przez 50 lat jej funkcjonowania żadnej z nich nie zdarzyło się poczęcie wynikające ze współżycia w tym okresie. 100% skuteczności nie ma żadna inna metoda antykoncepcyjna.

 

Skuteczność stosowania metody Rötzera w odkładaniu poczęcia, tak jak każdej metody rozpoznawania płodności zależy od:

– Jakości metody. Metoda Rötzera jest wyjątkowo dokładna, pozwala w bardzo precyzyjny sposób określić aktualny stan płodności i odłożyć poczęcie dziecka nawet ze 100% pewnością.

– Dobrego nauczenia się metody. Warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego nauczyciela. Możliwość bezpośredniego kontaktu znajdziesz tutaj.

– Dokładności stosowania metody. Jej niezawodność oparta jest na ścisłym trzymaniu się jej reguł. Tylko w takim wypadku okaże się ona skuteczna.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.