Profesor Josef Rötzer
roetzer_arbeit

Urodzony 21 marca 1920 r. w Wiedniu,  austriacki lekarz, twórca naturalnej metody regulacji poczęć zwanej metodą Rötzera.

Wstępną teorię ogłosił w połowie lat 60. XX w. W 1986 r. założył Instytut Naturalnej Regulacji Poczęć (skrót niemiecki: INER). Z czasem otwarto jego filie w Polsce, Paragwaju, Chorwacji i Włoszech. Jego członkowie pracują jako wolontariusze w 20 krajach świata.

Swoją metodę, nazywaną w Polsce metodą Rötzera, sformułował ostatecznie w roku 1979, po 28 latach badań.

Od marca 1951 r. austriacki lekarz dr Josef Rötzer, przy wsparciu żony Margaretty (zm. 2006 r.), a od 1974 r. przy pomocy córki Elisabeth Rötzer, rozwijał wiedzę w zakresie praktycznego stosowania naturalnych regulacji poczęć. Jest on uważany za twórcę pierwszej metody objawowo-termicznej.

Jak to się zaczęło?

Wszystko zaczęło się od kartki papieru o formacie A5, która została rozdana na stoisku na Wiedeńskich Targach Wiosennych w 1951 roku. „Kontrola urodzeń również dozwolona przez Kościół” – widniał napis na górze ulotki. Pochodziła ona ze stoiska, na którym reklamowany był termometr bazowy, za pomocą którego można było określić dni płodne i niepłodne kobiet.

W tej pracy przedstawiono wyjaśnienie, że kobieta ma niższy poziom temperatury w pierwszej części cyklu, po którym następuje wysoki poziom temperatury w momencie owulacji.

Od tego wydarzenia, Joseph Rötzer z pomocą żony Margaretty rozpoczął swoje badania. Początkowo prosił żonę o zapisywanie krzywej temperatur. W trakcie, zauważyła one jednak dodatkowe objawy – zmiany śluzu pochwowego oraz pojawiający się cyklicznie ból w podbrzuszu.

Ważne publikacje w latach 1965, 1968 i 1969

Po początkowych publikacjach w 1962 roku, w 1965 roku ukazał się pierwszy podręcznik do praktycznego zastosowania zatytułowany „Kinderzahl und Liebesehe”. Stanowił on praktyczną podstawę do nauki NPR-u.

W 1968 r. po raz pierwszy opublikowano ten podręcznik w czasopiśmie medycznym: Rötzer, J .: Erweiterte Basaltemperaturmessung und Empfängnisregelung. Arch. Gynäk. 206 (1968) 195-214.

W 1969 roku Rötzer opublikował swoją książkę o znaczeniu badań nad mózgiem dla określenia charakteru człowieka pod tytułem „Menschenbild, Sexualität und Ehe” (Theologische Brennpunkte Band 21/22, Verlag Gerhard Kaffke 1969).

Metoda Rötzer'a na arenie międzynarodowej

W latach 60-tych dr Rötzer został zaproszony do poprowadzenia – oprócz gościnnych wykładów na kilku uniwersytetach – wykładów z zakresu medycyny pastoralnej na uniwersytetach w Innsbrucku (Austria) i Regensburgu (Niemcy).

Kolejne wykłady odbyły się w Instytucie Kształcenia Filozoficzno-Teologicznego Linz / Donau (Austria), a także w Instytucie Kształcenia Filozoficzno-Teologicznego Diecezji St. Pölten (Austria).

W 1973 roku Josef Rötzer wziął udział w spotkaniu w Waszyngtonie, które zostało zorganizowane przez amerykańską fundację „The Human Life Foundation”. Fundacja ta zajmuje się na arenie międzynarodowej problematyką małżeństwa i planowania rodziny.

zdjecie

Na tym spotkaniu w 1973 r. liczne wypowiedzi dr Rötzer’a przed lekarzami, ginekologami i teologami zostały tak dobrze przyjęte, że następnie regularnie otrzymywał on zaproszenia z zagranicy. Wynikiem tego były długotrwałe relacje w wielu krajach oraz prowadzenie licznych szkoleń z zakresu naturalnej regulacji poczęć (NPR): USA, Nowa Zelandia, Australia, Hong Kong, Japonia, Tajwan.

Bezpośrednim owocem tego pierwszego spotkania w Waszyngtonie było zlecenie badawcze  amerykańskiej fundacji „Human Life Foundation”. Zadanie polegało na przeprowadzeniu przez Rötzer’a badania wiarygodności NPR. Badanie pojawiło się w 1978 roku w USA (Roetzer, Josef: The Sympto-Thermal Method:. Ten Years of Change The Linacre Quarterly, The National Federation of Catholic Physicians’ Guilds, Vol 45, November 1978 NO.4, p.358. – 374).

Fundacja INER

Od 1981 r. wzrosło zapotrzebowanie na tzw. „naśladowców”, którzy mogliby przekazywać wiedzę o NPR na kursach.

W kolejnych latach pojawiła się coraz większa potrzeba profesjonalnego organizowania tych szkoleń nauczycieli metody. Dlatego też w 1986 r. powstał Instytut Naturalnej Regulacji Poczęć imienia dr med. Josef Rötzer (INER).

Stowarzyszenie to jest zarejestrowane zgodnie z prawem niemieckim i jest organizacją non-profit.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.