Home

 

Drodzy Użytkownicy!

Z wielką radością informujemy, że aplikacja INER Cycle umożliwiająca zapis obserwacji cyklu jest już dostępna na 3 systemy komórkowe:

Wersja web aplikacji jest dostępna na stronie https://inercycle.org

Zapraszamy do wypróbowania INER Cycle!

Przez pierwsze 3 miesiące możesz z niej korzystać bezpłatnie i sprawdzić czy Tobie odpowiada!

Aby pomóc nam w sfinansowaniu potrzebnych jeszcze poprawek aplikacji możesz włączyć się do „zrzutki”

Za każdą złotówkę serdecznie dziękujemy!

Pozdrawiamy,

Zespół INER

 

 

Drodzy Członkowie Stowarzyszenia INER,

Zgodnie z postanowieniami Statutu INER jak również Prawa o Stowarzyszeniach, Zarząd INER zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków INER w dniu 26 listopada 2016 r. o godzinie 9.00, w sali konferencyjnej Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg met prof. dr med. J. Rötzera, trzecie piętro, ul. Nowogrodzka 49 w Warszawie, z następującym programem:

  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta
  3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
  4. Wybór nowego członka Rady Założycieli.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie nowych form działalności Stowarzyszenia.
  6. Wolne wnioski
  7. Zamknięcie obrad

Serdecznie zapraszam Was od siebie i w imieniu Zarządu

Prezes INER

Elżbieta Gołąb

 

 

Zapraszamy na Konwersatorium w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie
pt. „Sytuacja Kobiety-Matki po niekorzystnej diagnozie prenatalnej – Co dalej? Nasze wybory”
Sobota, 22 października, godz. 11.00 – aula na II piętrze.

konwersatorium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Serdecznie zapraszamy na VI sympozjum naukowe z cyklu „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego” w tym roku pod tytułem: „Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki –

postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny”
4 grudnia 2016 roku (niedziela); Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM), Centrum Dydaktyczne, AULA A, ul. Księcia Trojdena 2a.

Organizatorzy:

Zakład Dydaktyki Położniczo‑Ginekologicznej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny oraz 6 polskich organizacji nauczających i promujących naturalne planowanie rodziny i ekologiczną prokreację – w tym Instytut INER.

Partnerzy:
Fakultet Metod Rozpoznawania Płodności (MRP) na WUM, Polskie Towarzystwo Zdrowia Prokreacyjnego i Leczenia Niepłodności, Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

Program
Sesja I: Najnowsze możliwości w zakresie diagnostyki i terapii płodu in utero
Sesja II: Postępowanie lekarskie w przypadku rozpoznania wady ciężkiej lub letalnej u dziecka
Sesja III: Ciężka choroba matki a macierzyństwo
Sesja IV: Opieka i pomoc medyczna, psychologiczna, duchowa, hospicyjna w sytuacjach krytycznych – dla życia matki lub jej dziecka

Warsztaty towarzyszące
• „Boskie Matki – program kompleksowej opieki dla kobiet w ciąży chorych na raka”
• Prezentacja kart obserwacji cyklów kobiet po stracie – powrotu
płodności po poronieniu (Organizacje NPR-PSNNPR, LMM, Model Creighton) oraz kobiet z ciężkimi chorobami ogólnoustrojowymi
• Psychologiczne aspekty możliwości pomocy dzieciom i rodzicom po niepomyślnej diagnozie prenatalnej
Zgłoszenia i szczegółowe informacje
www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl

Layout 1

 

 

 

 

Drogi Użytkowniku!

Zapraszamy do wypróbowania nowej aplikacji INER Cycle czyli elektronicznej karty obserwacji cyklu na stronie http://cycle.iner.pl. Przez pierwsze 3 miesiące możesz z niej korzystać bezpłatnie i sprawdzić czy Tobie odpowiada!

Aplikacja jest aktualnie rozwijana o nowe funkcje oraz dostosowywana do wersji mobilnej.

Jeśli chcesz pomóc nam przyspieszyć prace nad aplikacją dołącz się do „zrzutki”

Za każdą złotówkę serdecznie dziękujemy!

Pozdrawiamy,

Zespół INER

apka

 

 

Stwórzmy razem aplikację INER!

Kochani!

Chcielibyśmy stworzyć aplikację mobilną do prowadzenia obserwacji cyklu. Niestety jako stowarzyszenie nie jesteśmy w stanie sfinansować jej  samodzielnie, dlatego zwracamy się o pomoc do Was.

Prosimy weź udział w „zrzutce” jeśli możesz i powiedz o niej swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie. Chcemy, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o zrzutce. Potrzebujemy zebrać  kwotę 15 000 zł i wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się to zrobić!

Dla uczestników przygotowaliśmy program zrzutkowy, którym chcielibyśmy Was dodatkowo zmotywować do udziału w akcji.

Link do naszej zrzutki znajdziesz tutaj: https://zrzutka.pl/dmfmuz

Za każdą pomoc i zaangażowanie serdecznie dziękujemy,

Zespół INER 🙂

 

 

  • Kochani użytkownicy, serdecznie polecamy wybór Instytutu INER do wsparcia 1% podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Wszystkie darowizny są przekazywane na cele statutowe Instytutu.

Troska o rodzinę jest naszym priorytetem.

Jesteśmy przekonani, że opracowana naukowo i naturalna metoda rozpoznawania płodności pozwala małżonkom nie tylko świadomie i rozumnie zaplanować poczęcie dziecka, ale także pogłębia wzajemną miłość i szacunek, co sprzyja szczęściu rodzinnemu.

Możesz nam pomóc budować szczęście rodzinne!

W formularzu PIT należy podać KRS 0000167769.

Za każdy gest wsparcia serdecznie dziękujemy!

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. Josefa Rötzera – INER z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000167769.

 

 

  • Organizatorzy cyklu  konferencji pt. „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego” mają przyjemność zaprosić do udziału w V sympozjum naukowym „Wczesne niepowodzenia prokreacjietiologia, prewencja i postępowanie w ujęciu interdyscyplinarnym”, które odbędzie się 6 grudnia (niedziela) br. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl

 

baner450x150-szary

 

 

 

 

 

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody Profesora Rötzera został zarejestrowany w Warszawie jako stowarzyszenie w roku 1993.

Inicjatywę tę podjęły osoby przeszkolone w Polsce w latach 1992-1993 przez pierwszego na świecie twórcę nowoczesnej naturalnej metody rozpoznawania płodności – Profesora Josefa Rötzera. W przeprowadzonych w Polsce trzech szkoleniach uczestniczyli pracownicy poradni małżeńskich i rodzinnych, lekarze oraz nauczyciele szkolni z całego kraju. Po zakończeniu szkoleń, osiemdziesiąt osób zdało egzamin u Profesora Rötzera z wynikiem bardzo dobrym lub dobrym i uzyskało tytuł „Nauczyciela metody”.

Profesor Rötzer (1920-2010) był austriackim lekarzem, naukowcem, który na podstawie obserwacji śluzu szyjkowego, podstawowej temperatury ciała i obserwacji szyjki macicy około ośmiu tysięcy kobiet na około 400 tysiącach kart cykli, stworzył reguły umożliwiające wyznaczanie okresów względnej i bezwzględnej niepłodności oraz okresu płodności. Podstawowe reguły metody zostały określone już w latach 1951-1952. W 1965. roku ukazał się pierwszy podręcznik doktora Rőtzera, zawierający praktyczne wskazówki dla małżonków, a w 1968. publikacja medyczna na temat metody Rőtzera i jej bardzo wysokiej skuteczności. W następnych latach metoda stale się rozwijała, powstał nowy podręcznik tłumaczony na kilkanaście języków. Książka prof. Rötzera pt. „Natürliche Empfängnis regelung” („Naturalna regulacja poczęć”) miała 40 wydań i drukowana była w 16 językach. W Polsce wydawana jest od 1984 roku.

W roku 1995 na bazie 30 tysięcy kart prof. J. Rötzer określił wskaźnik Pearl`a (ang. Pearl Index, PI) dla swojej metody. Wyznaczył różny wskaźnik Pearla, zależny od okresu w cyklu menstruacyjnym, w którym podejmowano współżycie płciowe. 0 dla okresu niepłodności poowulacyjnej, bądź 0,1- 0,9 dla okresu niepłodności na początku cyklu zależnie od przyjętego przez kobietę sposobu postępowania.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie naturalnego planowania rodziny (NPR) według metody prof. Josefa Rötzera. Stowarzyszenie korzysta z dorobku naukowego i organizacyjnego INER – Austria, z którym pozostaje w stałym kontakcie. Nad naukowym poziomem Instytutu czuwa Rada Naukowa oraz Rada Założycieli, która od początku istnienia kierowana jest przez lek. med. Elżbietę Wójcik, osobę współpracującą w latach 1972 – 1992 w Austrii z prof. Josefem Rötzerem.

Zobacz Statut INER