Home

Drogi Użytkowniku e-Karty!

Z dniem 19 maja 2016 roku nastąpiła zmiana systemu e-Karty.

Wszystkie dane zgromadzone w dotychczasowym systemie zostały przeniesione do nowej wersji e-Karty. Wszystkie funkcje – w tym możliwość interpretacji karty -  zostały zachowane. Po pierwszym zalogowaniu do nowego systemu (dotychczasowym loginem i hasłem) prosimy o podanie e-maila.

W razie wątpliwości skontaktuj się z nami: [email protected].

Zmiana systemu jest związana z wdrażaniem nowej aplikacji mobilnej INER. Z czasem w systemie pojawią się również nowe funkcje i możliwości.

Jeśli chcesz pomóc nam przyspieszyć prace nad aplikację dołącz się do „zrzutki”

Za każdą złotówkę serdecznie dziękujemy! Pozdrawiamy, Zespół INER

apka

  • Stwórzmy razem aplikację INER!

Kochani!

Chcielibyśmy stworzyć aplikację mobilną do prowadzenia obserwacji cyklu. Niestety jako stowarzyszenie nie jesteśmy w stanie sfinansować jej  samodzielnie, dlatego zwracamy się o pomoc do Was.

Prosimy weź udział w „zrzutce” jeśli możesz i powiedz o niej swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie. Chcemy, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o zrzutce. Potrzebujemy zebrać  kwotę 15 000 zł i wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się to zrobić!

Dla uczestników przygotowaliśmy program zrzutkowy, którym chcielibyśmy Was dodatkowo zmotywować do udziału w akcji.

Link do naszej zrzutki znajdziesz tutaj: https://zrzutka.pl/dmfmuz Za każdą pomoc i zaangażowanie serdecznie dziękujemy, Zespół INER :)

  • Kochani użytkownicy, serdecznie polecamy wybór Instytutu INER do wsparcia 1% podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Wszystkie darowizny są przekazywane na cele statutowe Instytutu.

Troska o rodzinę jest naszym priorytetem. Jesteśmy przekonani, że opracowana naukowo i naturalna metoda rozpoznawania płodności pozwala małżonkom nie tylko świadomie i rozumnie zaplanować poczęcie dziecka, ale także pogłębia wzajemną miłość i szacunek, co sprzyja szczęściu rodzinnemu. Możesz nam pomóc budować szczęście rodzinne!

W formularzu PIT należy podać KRS 0000167769.

Za każdy gest wsparcia serdecznie dziękujemy!

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. Josefa Rötzera – INER z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000167769.

  • Organizatorzy cyklu  konferencji pt. „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego” mają przyjemność zaprosić do udziału w V sympozjum naukowym „Wczesne niepowodzenia prokreacjietiologia, prewencja i postępowanie w ujęciu interdyscyplinarnym”, które odbędzie się 6 grudnia (niedziela) br. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl baner450x150-szary

Strona tytułowa

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody Profesora Rötzera został zarejestrowany w Warszawie jako stowarzyszenie w roku 1993.

Inicjatywę tę podjęły osoby przeszkolone w Polsce w latach 1992-1993 przez pierwszego na świecie twórcę nowoczesnej naturalnej metody rozpoznawania płodności – Profesora Josefa Rötzera. W przeprowadzonych w Polsce trzech szkoleniach uczestniczyli pracownicy poradni małżeńskich i rodzinnych, lekarze oraz nauczyciele szkolni z całego kraju. Po zakończeniu szkoleń, osiemdziesiąt osób zdało egzamin u Profesora Rötzera z wynikiem bardzo dobrym lub dobrym i uzyskało tytuł „Nauczyciela metody”.

Profesor Rötzer (1920-2010) był austriackim lekarzem, naukowcem, który na podstawie obserwacji śluzu szyjkowego, podstawowej temperatury ciała i obserwacji szyjki macicy około ośmiu tysięcy kobiet na około 400 tysiącach kart cykli, stworzył reguły umożliwiające wyznaczanie okresów względnej i bezwzględnej niepłodności oraz okresu płodności. Podstawowe reguły metody zostały określone już w latach 1951-1952. W 1965. roku ukazał się pierwszy podręcznik doktora Rőtzera, zawierający praktyczne wskazówki dla małżonków, a w 1968. publikacja medyczna na temat metody Rőtzera i jej bardzo wysokiej skuteczności. W następnych latach metoda stale się rozwijała, powstał nowy podręcznik tłumaczony na kilkanaście języków. Książka prof. Rötzera pt. „Natürliche Empfängnis regelung” („Naturalna regulacja poczęć”) miała 40 wydań i drukowana była w 16 językach. W Polsce wydawana jest od 1984 roku.

W roku 1995 na bazie 30 tysięcy kart prof. J. Rötzer określił wskaźnik Pearl`a (ang. Pearl Index, PI) dla swojej metody. Wyznaczył różny wskaźnik Pearla, zależny od okresu w cyklu menstruacyjnym, w którym podejmowano współżycie płciowe. 0 dla okresu niepłodności poowulacyjnej, bądź 0,1- 0,9 dla okresu niepłodności na początku cyklu zależnie od przyjętego przez kobietę sposobu postępowania.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie naturalnego planowania rodziny (NPR) według metody prof. Josefa Rötzera. Stowarzyszenie korzysta z dorobku naukowego i organizacyjnego INER - Austria, z którym pozostaje w stałym kontakcie. Nad naukowym poziomem Instytutu czuwa Rada Naukowa oraz Rada Założycieli, która od początku istnienia kierowana jest przez lek. med. Elżbietę Wójcik, osobę współpracującą w latach 1972 – 1992 w Austrii z prof. Josefem Rötzerem.

Zobacz Statut INER