Home

 

Drogi Użytkowniku!

Zapraszamy do wypróbowania nowej aplikacji INER Cycle czyli elektronicznej karty obserwacji cyklu na stronie http://cycle.iner.pl. Przez pierwsze 3 miesiące możesz z niej korzystać bezpłatnie i sprawdzić czy Tobie odpowiada!

Aplikacja jest aktualnie rozwijana o nowe funkcje oraz dostosowywana do wersji mobilnej.

Jeśli chcesz pomóc nam przyspieszyć prace nad aplikację dołącz się do „zrzutki”

Za każdą złotówkę serdecznie dziękujemy!

Pozdrawiamy,

Zespół INER

apka

 

 

Stwórzmy razem aplikację INER!

Kochani!

Chcielibyśmy stworzyć aplikację mobilną do prowadzenia obserwacji cyklu. Niestety jako stowarzyszenie nie jesteśmy w stanie sfinansować jej  samodzielnie, dlatego zwracamy się o pomoc do Was.

Prosimy weź udział w „zrzutce” jeśli możesz i powiedz o niej swoim znajomym, przyjaciołom, rodzinie. Chcemy, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o zrzutce. Potrzebujemy zebrać  kwotę 15 000 zł i wierzymy, że wspólnymi siłami uda nam się to zrobić!

Dla uczestników przygotowaliśmy program zrzutkowy, którym chcielibyśmy Was dodatkowo zmotywować do udziału w akcji.

Link do naszej zrzutki znajdziesz tutaj: https://zrzutka.pl/dmfmuz

Za każdą pomoc i zaangażowanie serdecznie dziękujemy,

Zespół INER 🙂

 

 

  • Kochani użytkownicy, serdecznie polecamy wybór Instytutu INER do wsparcia 1% podatku w rocznym zeznaniu podatkowym. Wszystkie darowizny są przekazywane na cele statutowe Instytutu.

Troska o rodzinę jest naszym priorytetem.

Jesteśmy przekonani, że opracowana naukowo i naturalna metoda rozpoznawania płodności pozwala małżonkom nie tylko świadomie i rozumnie zaplanować poczęcie dziecka, ale także pogłębia wzajemną miłość i szacunek, co sprzyja szczęściu rodzinnemu.

Możesz nam pomóc budować szczęście rodzinne!

W formularzu PIT należy podać KRS 0000167769.

Za każdy gest wsparcia serdecznie dziękujemy!

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. Josefa Rötzera – INER z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 49, jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000167769.

 

 

  • Organizatorzy cyklu  konferencji pt. „Profilaktyka zaburzeń zdrowia prokreacyjnego” mają przyjemność zaprosić do udziału w V sympozjum naukowym „Wczesne niepowodzenia prokreacjietiologia, prewencja i postępowanie w ujęciu interdyscyplinarnym”, które odbędzie się 6 grudnia (niedziela) br. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje dostępne na stronie: www.zdrowie-prokreacyjne.wum.edu.pl

 

baner450x150-szary

 

 

 

 

 

Instytut Naturalnego Planowania Rodziny wg metody Profesora Rötzera został zarejestrowany w Warszawie jako stowarzyszenie w roku 1993.

Inicjatywę tę podjęły osoby przeszkolone w Polsce w latach 1992-1993 przez pierwszego na świecie twórcę nowoczesnej naturalnej metody rozpoznawania płodności – Profesora Josefa Rötzera. W przeprowadzonych w Polsce trzech szkoleniach uczestniczyli pracownicy poradni małżeńskich i rodzinnych, lekarze oraz nauczyciele szkolni z całego kraju. Po zakończeniu szkoleń, osiemdziesiąt osób zdało egzamin u Profesora Rötzera z wynikiem bardzo dobrym lub dobrym i uzyskało tytuł „Nauczyciela metody”.

Profesor Rötzer (1920-2010) był austriackim lekarzem, naukowcem, który na podstawie obserwacji śluzu szyjkowego, podstawowej temperatury ciała i obserwacji szyjki macicy około ośmiu tysięcy kobiet na około 400 tysiącach kart cykli, stworzył reguły umożliwiające wyznaczanie okresów względnej i bezwzględnej niepłodności oraz okresu płodności. Podstawowe reguły metody zostały określone już w latach 1951-1952. W 1965. roku ukazał się pierwszy podręcznik doktora Rőtzera, zawierający praktyczne wskazówki dla małżonków, a w 1968. publikacja medyczna na temat metody Rőtzera i jej bardzo wysokiej skuteczności. W następnych latach metoda stale się rozwijała, powstał nowy podręcznik tłumaczony na kilkanaście języków. Książka prof. Rötzera pt. „Natürliche Empfängnis regelung” („Naturalna regulacja poczęć”) miała 40 wydań i drukowana była w 16 językach. W Polsce wydawana jest od 1984 roku.

W roku 1995 na bazie 30 tysięcy kart prof. J. Rötzer określił wskaźnik Pearl`a (ang. Pearl Index, PI) dla swojej metody. Wyznaczył różny wskaźnik Pearla, zależny od okresu w cyklu menstruacyjnym, w którym podejmowano współżycie płciowe. 0 dla okresu niepłodności poowulacyjnej, bądź 0,1- 0,9 dla okresu niepłodności na początku cyklu zależnie od przyjętego przez kobietę sposobu postępowania.

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie naturalnego planowania rodziny (NPR) według metody prof. Josefa Rötzera. Stowarzyszenie korzysta z dorobku naukowego i organizacyjnego INER – Austria, z którym pozostaje w stałym kontakcie. Nad naukowym poziomem Instytutu czuwa Rada Naukowa oraz Rada Założycieli, która od początku istnienia kierowana jest przez lek. med. Elżbietę Wójcik, osobę współpracującą w latach 1972 – 1992 w Austrii z prof. Josefem Rötzerem.

Zobacz Statut INER