Walne zgromadzenie członków stowarzyszenia INER

Drodzy Członkowie INER

Zarząd INER zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 27 listopada 2021 r. w Warszawie przy ul. Miodowej 17/19 (budynek A Kurii Metropolitalnej – sala św. Jana Chrzciciela) o godzinie 11.00 (wcześniej msza św. o godzinie 10.00).

Walne Zebranie miało się odbyć już w ubiegłym roku, lecz z uwagi na obostrzenia sanitarne, Rada Założycieli przedłużyła kadencję Zarządu. Zatem 27 listopada na kolejną kadencję zostaną wybrane nowe organy władzy INER:

 • Zarząd
 • Komisja rewizyjna

(prosimy o zgłaszanie kandydatów lub przemyślenie własnego kandydowania do Władz Stowarzyszenia – kadencja władz trwa trzy lata).

Program Walnego Zebrania

10.00 – msza św. w kościele oo. Kapucynów – Miodowa 13.

11.00 – Sala św. Jana Chrzciciela

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta.
 3. Wykład wprowadzający.
 4. Sprawozdanie Zarządu za okres kadencji.
 5. Sprawozdane Komisji Rewizyjnej za okres kadencji.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej do obsługi głosowań.
 7. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu
 8. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Komisji Rewizyjnej
 9. Wybór Zarządu na nową kadencję.
 10. Wybór Komisji Rewizyjnej na nową kadencję.
 11. Wolne wnioski i sprawy różne
 12. Zamkniecie obrad

Z uwagi na COVID, udostępniona będzie również możliwość udziału online za pośrednictwem Internetu. Ponieważ taka forma uczestnictwa w Walnym Zebraniu wymaga wcześniejszej rejestracji i pozyskania linku z dostępem do zdalnej komunikacji, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 Formularz rejestracyjny do uczestnictwa w Walnym Zebraniu znajduje się tutaj: Rejestracja zakończona

Ze względów organizacyjnych i technicznych, uprzejmie prosimy o rejestrację do 17 listopada. Warunkiem możliwości realizacji prawa głosu przez członka zwyczajnego uczestniczącego w Walnym Zebraniu, jest posiadanie opłaconych składek członkowskich.

Uczestnicy online pozyskają linki do logowania, ale również zachęcamy do rejestracji wszystkich pozostałych uczestników, gdyż wiedza o liczbie potencjalnych uczestników, pozwoli Zarządowi lepiej przygotować miejsce obrad pod względem sanitarnym.

Dla osób, które w związku z Walnym Zebraniem chciałyby przenocować w Warszawie, istnieje możliwość zapewnienia miejsca u Sióstr (80 zł + ew. gdy ktoś będzie chciał zamówić śniadanie dodatkowa opłata) na ul. Nowogrodzkiej 49, ten sam budynek co siedziba INER– 150m od Dworca Centralnego w Warszawie.

Serdecznie pozdrawiamy,

Zarząd INER

27.11.2021 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia INER. Z uwagi na COVID możliwy był również udział w spotkaniu online za pośrednictwem Internetu. Wysłuchaliśmy wykładu wprowadzającego przygotowanego przez Beatę Chojnacką – było to omówienie kart obserwacji z weryfikacji instruktorów, sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej – które pokazały skalę i tematykę działań podejmowanych przez INER w ciągu ostatnich czterech lat. Dokonaliśmy również wyboru składu nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna: Piotr Zdulski – Przewodniczący Beata Kulesza – Wiceprzewodnicząca Elżbieta Olbrycht – Członek Komisji Rewizyjnej Zarząd: Małgorzata Bojarska Beata Chojnacka Agnieszka Chrobak – Prezes Michał Pielorz – wiceprezes Agata Szymkowiak Dziękujemy wszystkim członkom poprzedniego Zarządu i Komisji Rewizyjnej za ogrom pracy na rzecz INER! Nowym władzom życzymy entuzjazmu i sił w pełnieniu obowiązków.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.